Kulturarv Västerbotten

 

Källbomarksbor på midsommarutflykt.
Foto: Herman Fahlgren/VBM

Välkommen till Kulturarv Västerbotten

Här får du fritt söka i kulturarven i Västerbottens län, det vill säga landskapet Västerbotten, Södra Lappland och Nordöstra Ångermanland. Här kan du hitta vyer från din hemby förr i tiden, bilder på gamla släktingar, studera vilka vardagsföremål och redskap de använde och som omgav dem. Du kan hitta spännande företeelser från museernas samtidsundersökningar såväl som forntidsfynd från de arkeologiska undersökningarna.

Just nu erbjuder vi fotosamlingar och föremålssamlingar från Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele och Västerbottens museum. Du kan söka i alla samlingar samtidigt eller i vart och ett av museerna i taget. Vi erbjuder också ett snabbsökningsalternativ för de samiska kulturarven. Vi tillför nytt material till databasen allteftersom det blir klart för publicering.

Databasen är fritt tillgänglig för alla för sökningar och har inga särskilda abonnemangsavgifter. Vi ber alla att respektera upphovsrätten till fotografiska bilder och konstverk!

Kulturarv Västerbottens framtid

Den 29 juni 2018 kommer Kulturarv Västerbotten att stängas ned för att ersättas med nya ingångar till de tre museernas kulturarvsdatabaser.

Vi kommer att lägga ut länkar till nya publika sidor så småningom.

Skellefteå museum

Skogsmuseet i Lycksele

Västerbottens museum